Z čela ledovců se neustále odtrhávají ledovcové kry