Zásobování chat v národních parcích se většinou uskutečňuje pomocí koní