Zdobený interiér kopule metropolitní katedrály Narození Páně v Kišiněvě