Zebu slouží k tahu, k obdělávání půdy, jako potrava i obětina při obřadech

Zebu slouží k tahu, k obdělávání půdy, jako potrava i obětina při obřadech