Zeď nářků tvořená obrovskými kamennými kvádry je pozůstatkem vnějších hradeb

Zeď nářků tvořená obrovskými kamennými kvádry je pozůstatkem vnějších hradeb

Související informace