Paříž - Invalidovna

Invalidovna je komplex budov, které patří k nejpůsobivějším pařížským pamětihodnostem. Původní vojenská nemocnice zde byla vybudována Ludvíkem XIV. v letech 1671-76 a dodnes je Invalidovna domovem pro francouzské válečné veterány a invalidy. Celý areál tvoří několik budov, jimž dominuje samotná Invalidovna (Hôtel des Invalides). Čtyřpatrová budova s klasicistním průčelím je obklopena zahradami. V sousedství stojí impozantní Dôm od Julesa Hardouina-Mansarta, pod jehož pozlacenou kopulí jsou v šesti do sebe zapadajících rakvích uloženy ostatky Napoleona Bonaparte. Interiér kopule je zajímavě vymalován Charlesem de la Fossem – malby zobrazují tehdejší představu vesmíru. I okolní budovy mají vztah k francouzské vojenské historii. Je zde např. armádní muzeum s jednou z nejobsáhlejších vojenských sbírek (Musée de l'Armée).