Paříž - Vítězný oblouk

Roku 1806 nařídil císař Napoleon vybudovat gigantický oblouk po vzoru Konstantinova oblouku v Římě na počest svého vítězství. Stavba byla dokončena až za vlády Ludvíka Filipa v roce 1836. Monument je 50 m vysoký a 45 m dlouhý, zdobený je četnými sochami a plastikami znázorňujícími významné bitvy. Na sloupech jsou vyryta jména 558 generálů a místa vítězných bitev. Pod obloukem se nachází hrob Neznámého vojína z roku 1920. Uvnitř památníku je možno navštívit stálou výstavu a z horní plošiny je překrásný výhled na město.