Chertvisi

Jedna z nejstarších doložených pevností na území dnešní Gruzie leží kousek od významného klášterního komplexu Vardzia v jižní Gruzii. Chertvisi je situováno na konci úzkého údolí, na soutoku řek Mtkvari a Paravani. Poprvé bylo vystavěno v druhém století před Kristem, ale současné zdi hradu pocházejí až ze 14. století. Kostel je na tomto místě doložen od 10. století, i když současná stavba je novodobá. V době rozkvětu v 10. a 11. století byl centrem celého regionu a ve 12. století kolem existovalo celé město. Ve 13. století bylo zničeno Mongoly a poté až do 19. století obydleno Turky, kteří oblast okupovali. Koncem 19. století sloužilo jako základna pro ruské a gruzínské vojáky. Legenda říká, že zde soutěž o nejkrásnější věž vyhlásila královna Tamar, ale i pokud tomu tak bylo, nejsou to ty věže, které se zachovaly dodnes.