Kutaisi

Druhé největší město současné Gruzie a bývalé hlavní město dávnověké Kolchidy – to je Kutaisi. V současnosti má zhruba 180 tisíc obyvatel, bohatý kulturní život a brzy se také stane sídlem gruzínského parlamentu. Historie města začíná v 2 000 let př. n. l. a známe jej z řeckých legend jako cíl výpravy Argonautů za zlatým rounem kolchidským. Od 10. do 12. století bylo Kutaisi hlavním městem sjednoceného gruzínského království a poté do 19. století hlavním městem království imeretského. Dnes je hlavním městem regionu Imereti. Městu dominuje rozbořená katedrála Bagrati, kterou nechal vystavět v 11. století král Bagrat III. a která se spolu s klášterem Gelati zapsala na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Katedrála Bagrati je považována za mistrovské dílo středověké gruzínské architektury, což bohužel dnes není možné zcela ocenit, protože katedrála byla během okupování města osmanskými tureckými vojáky pobořena. Nedávno započatá rekonstrukce má za cíl obnovit katedrálu jako místo aktivního duchovního života, je ale kritizována pro svoji neodbornost a hrozí proto vyškrtnutí katedrály ze seznamu UNESCO.

Klášter Gelati založil na počátku 12. století král David Stavitel. Stal se významným náboženským a intelektuálním centrem středověké Gruzie. Nacházela se zde Akademie, která shromažďovala významné učence své doby a byla nazývána „druhým Athosem“. V areálu kláštera jsou tři chrámy – chrám Panny Marie s bohatou freskovou výzdobou a výjimečně cennou mozaikou, která zobrazuje Pannu Marii, a dva další chrámy, sv. Mikuláše a sv. Jiřího. Je možné navštívit rekonstruovanou budovu bývalé Akademie. V původní hlavní vstupní bráně se nachází hrob zakladatele kláštera, krále Davida Stavitele.