Gueréza pláštíková

(lat. Colobus guereza, angl. mantled guereza, eastern black-and-white colobus nebo abyssinian black-and-white colobus)

Popis

Gueréza pláštíková je středně velký druh primáta, tělo měří 52 až 57 cm, ocas je 53 až 83 cm dlouhý. Srst gueréz je černá s bílým „pláštěm“ okolo těla tvořícím písmeno U, dále bílým krajem obličeje a koncem ocasu. Mláďata jsou v prvních týdnech téměř celá bílá. Pohlaví se od sebe liší hlavně délkou zubů.

Žijí téměř výhradně na stromech a na zem sestupují jen občas. Guerézy se vyskytují v různých typech lesů (i ve vyšších nadmořských výškách), jsou časté také v lesích okolo řek. Někdy navštěvují bažiny a např. eukalyptové plantáže, kam si chodí opice doplňovat chybějící složky potravy. K životu na stromech jsou dobře přizpůsobeny, mají delší zadní končetiny, díky nimž mohou dělat velké skoky. Na rukách i nohách mají redukovaný palec. Sedací mozoly guerézám umožňují sedět dlouho na tenkých větvích. Jsou aktivní během dne, nejvíce času tráví odpočinkem, krmením a přesuny za potravou.

Hlavním nepřítelem gueréz jsou draví ptáci, jako je orel korunkatý (Stephanoaetus coronatus) nebo orel damaní (Aquila verreauxii). Dále je loví levharti a šimpanzi. V zajetí se dožívají i více než 23 let, v přírodě je to ale o polovinu méně.

Tlupa

Guerézy jsou společenská zvířata žijící v rodinných skupinách o 3–15 členech. Tlupy se skládají z dominantního samce a několika příbuzných samic s mláďaty. Můžou být i skupiny, kde je více samců, ale jeden je vždy dominantní a k ostatním se chová agresivně. Mladé samice v tlupě zůstávají, zatímco samci ji opouští a hledají si jinou. Samci mohou žít také solitérně nebo v mládeneckých skupinách.

Přátelské vztahy uvnitř tlupy se udržují vzájemným čistěním srsti. Tlupa obývá a společně brání teritorium o rozloze zhruba 0,16 km2. Při setkání s jinou skupinou na sebe opice křičí a honí se, spíše než by se napadli.

Potrava

Jejich jídelníček je složen převážně z rostlinné potravy, jako jsou listy, plody, květy, pupeny, semena, kůra a vodní rostliny. Dále se živí drobnými bezobratlými, půdou a dokonce i betonem z budov. Polovinu potravy tvoří listy rostlin a druhou největší složku tvoří ovoce. Rostlinnou potravu mohou trávit díky třídílnému žaludku, ve kterém žijí mikroorganismy štěpící celulózu. To umožňuje opici získat z potravy až dvojnásobné množství živin.

Rozmnožování

Samice se většinou páří s dominantním samcem v tlupě, ale bylo pozorováno i páření se samci mimo skupinu. Ve skupinách, kde je několik samců, mají možnost pářit se i nedominantní jedinci. Po pěti měsících březosti samice rodí jedno mládě, které má růžovou kůži a bílou srst, ta postupně tmavne. Mládě je první týdny na matce zcela závislé. Samec si malých mláďat moc nevšímá, teprve když trochu vyrostou, začíná se o ně trochu zajímat.

Komunikace

Guerézy jsou sociální zvířata s rozvinutou zvukovou a zrakovou komunikací. Méně využívaný je u nich čich. Vydávají různé druhy zvuků, které používají ke komunikaci mezi jedinci, značení a na obranu teritoria, varování před predátorem a při agresivním chování. Pozoruhodným zvukem je křik, kterým se ozývají hlavně samci v noci anebo za svítání. Toto volání je slyšet na velkou vzdálenost a slouží ke komunikaci mezi tlupami. Jakmile se začne ozývat jeden, ostatní samci z okolních tlup se brzy přidají. Samec tak informuje ostatní, jak je zdatný a jak silná je jeho tlupa. Další zvuky, které vydávají, je frkání, které slouží jako varovný signál. „Předení“ znamená, že se tlupa dá brzy do pohybu. Při stresu opice piští a v agresivní náladě mlaskají jazykem.

Komunikují také prostřednictvím zrakových signálů, které zahrnují otevírání tlamy, zívání, strnulý pohled, skákání dokola, třesení větví a různé grimasy. Jedinci se také navzájem často dotýkají, čistí si srst, škrábou se, objímají se a hrají si.

Zajímavosti

  • Patří do kategorie málo ohrožených druhů, protože se vyskytují v různých typech lesů a mohou se mezi nimi pohybovat po zemi. Ohrožení populací gueréz představuje hlavně kácení lesů a lov pro maso a kůži, která se prodává do módního a turistického průmyslu. Maso se prodává jako tzv. bushmeat (maso z pralesa).
  • Rodové jméno colobus pochází z řeckého kolobos, to znamená zkrácený nebo znetvořený, protože zvíře má pouze 4 prsty. Palec je na obou končetinách redukovaný, zřejmě je to adaptace pro rychlý pohyb ve větvích stromů.
  • Pozorování guerézy ve větvích vysokých stromů hustého lesa, kde se rády zdržují, může být velmi obtížné.

Autorkou textu je Magda Starcová, všechna práva na použití jakékoliv části textu vyhrazena.

Vážíme si vašeho soukromí

Pomocí cookies analyzujeme návštěvnost, přizpůsobujeme obsah a reklamy podle vašich potřeb. Kliknutím na „Přijmout“ vyjadřujete souhlas s tím, že cookies používáme.