Čakčak

Čakčak můžete navštívit v rámci zájezdu Írán

Nejvýznamnější poutní horská svatyně vyznavačů zoroastrovského náboženství v hornaté poušti nedaleko Jazdu. Na místě se nachází zoroastrovský chrám věčného ohně. K místu se váže legenda o dceři místního vládce, která prosila boha Ahuru Mazdu o pomoc před útokem arabského vojska a jako vyslyšení její žádosti se jí zázračně hora otevřela a poskytla ochranu před útočníky. Ze skály stále kape (čak čak znamená v perštině kap kap) voda jako smutná vzpomínka na tuto dívku. Místo poskytuje nádherné výhledy do okolí.