Poulnabrone dolmen

Poulnabrone dolmen neboli Vstupní mohyla patří k nejfotografovanějším irským památkám. Jde o portálový dolmen, jehož konstrukci tvoří obrovský kamenný balvan o váze 5 tun, který je podepřen dvěma vztyčenými kameny. Celá konstrukce tvoří 9 m hlubokou pohřební komoru, jejíž vchod je obrácen k východu. Průzkumné podpovrchové práce ukázaly, že zde bylo pohřbeno 16-22 dospělých a 6 dětí včetně osobních věcí zemřelých – např. kamenné sekery, kostěné přívěsky, keramické výrobky a zbraně. Jednalo se tedy o významné obřadní místo využívané převážně v době bronzové.