Vodopád Powerscourt

Vodopád Powerscourt leží několik kilometrů od areálu Powerscourt Estate. Řeka Dargle tu přepadává přes strmé skalní svahy z výšky 130 m. Tvoří tak nejvyšší vodopád ve Velké Británii a v Irsku. Naučná stezka v okolí vodopádu vás provede parkem se vzrostlými sekvoji, buky a duby, v jejichž korunách hnízdí např. pěnkavy a kukačky.