Jeruzalém - Chrámová hora

Jeruzalém - Chrámová hora můžete navštívit v rámci zájezdu Izrael, Palestina a Jordánsko
Chrámová hora patří k nejvíce uctívaným místům hned pro několik náboženství. Nachází se v jihovýchodní části jeruzalémského Starého Města. Na vrcholu Chrámové hory byl postupně vystaven komplex budov, jemuž dominuje majestátní mešita - Skalní chrám. Ten byl postaven v roce 691 v místech, kde původně stával židovský Šalamounův chrám. Nedlouho po něm byla postavena i mešita Al-Aksá – hlavní centrum islámské víry v Jeruzalémě – a další stavby. Dnes má celý komplex budov spolu se zahradami tvar nepravidelného čtyřúhelníku a je častým zastavením poutníků z celého světa. Mimo jiné také proto, že zde podle židovské a křesťanské tradice měl Abrahám obětovat svého syna Izáka.