Haifa

Haifa je třetí nejlidnatější město Izraele. Rozkládá se v blízkosti zalesněné hory Karmel. První zmínka o městě se vyskytuje už v talmudské literatuře. V minulosti Haifa sloužila spíše jako malý obchodní přístav. Během starověku se zde vystřídalo několik vládnoucích civilizací – např. Peršané, Římané, Byzantinci, křižáci a další. Během války za nezávislost byla Haifa 23. dubna 1948 dobyta pěti tisíci izraelskými vojáky. Z oblasti následně uprchlo 80 000 arabských obyvatel. Dominantou dnešní Haify je Baháistická svatyně a její zahrady. Toto duchovní centrum baháistické víry koordinuje národní i mezinárodní aktivity a je nejvyšším správním orgánem společenství. Zdobí ho zlatá kopule, která zastřešuje svatyni s hrobkou Bahá´ulláhova zvěstovatele. Na úbočí hory Karmel se také nachází karmelitánský klášter Stella Maris spolu s Eliášovou jeskyní, kde prý tento prorok pobýval a meditoval.