Kumrán

Kumrán je místo, kde byl učiněn nejdůležitější objev v dějinách židovského národa. Zdejší archeologická lokalita se proslavila nálezem převážně pergamenových svitků uložených do hliněných nádob. Vědci se domnívají, že autory svitků byli členové přísně asketické a samotářské sekty esejců. Ti se zde během období 150 let před naším letopočtem až do roku 68 našeho letopočtu připravovali na příchod Mesiáše. Vlivem suchého pouštního klimatu se starověké svitky z této doby dochovaly dodnes. Některé z nich představují nejstarší dochovaný zápis biblických knih.