Vádí Kelt

Vádí Kelt můžete navštívit v rámci zájezdu Izrael, Palestina a Jordánsko
Vádí Kelt je údolí vzniklé erozí v oblasti mezi Jeruzalémem a Jerichem poblíž Mrtvého moře. V doslova panenské přírodě si našly svůj domov různé druhy zvířat a rostlin. V jedné z částí kaňonu, v příkré skalní stěně, je vyhlouben pravoslavný klášter sv. Jiří. Byl vybudován v roce 480 v blízkosti jeskyní, kde se měl sv. Jáchym dozvědět od anděla, že jeho neplodná žena Anna porodí dítě (Pannu Marii). Klášter je pojmenován po mnichovi, který zde žil. Stavba byla téměř zničena Peršany, kteří zde povraždili 14 mnichů. Ve 12. století se křižáci snažili o obnovení kláštera, ale o celkovou rekonstrukci se zasloužil až řecký mnich Kalinikos v letech 1878-1901.