Erozí vzniklé vyprahlé údolí Vádí Kelt leží severovýchodně od Jeruzaléma

Erozí vzniklé vyprahlé údolí Vádí Kelt leží severovýchodně od Jeruzaléma

Související informace