Aqaba

Aqaba můžete navštívit v rámci zájezdu Jordánsko

Aqaba je třetí největší město Jordánska a jediný jordánský mořský přístav na 20 km dlouhém jordánském úseku pobřeží Rudého moře. Směrem k severu je jen pár kilometrů vzdálené izraelské město Ejlat. Na jižní straně pokračuje více než 1 000 kilometrů dlouhé pusté pobřeží Hidžázu, tedy dnešní Saudské Arábie. V roce 1917 proběhla legendární Bitva o Aqabu, kdy místní beduínské kmeny za pomoci T. E. Lawrence, zvaného Lawrence z Arábie, dobyly do té doby turecké město nenadálým přepadem z pouště. Tím zároveň začal boj národů Arabského poloostrova za nezávislost na Osmanské říši. Dějiště bitvy, pevnost v Aqabě, je dodnes národním památníkem. Poblíž stojí jeden z nejvyšších vlajkových stožárů na světě. Aqaba je pro Jordánsko klíčovým námořním přístavem, ale na krátkém úseku mořského pobřeží zbylo místo i pro pár pláží. Jako všude v Rudém moři jsou zde k vidění krásné korálové útesy s rozmanitým podmořským životem.