Lac de Nino

Lac de Nino můžete navštívit v rámci zájezdu Korsika

Nino, druhé největší jezero Korsiky, leží v nadmořské výšce 1 743 m a zabírá plochu 6,5 ha na náhorní plošině Camputile v srdci ostrova. Jezero obklopují široké travnaté pláně s malými tůňkami (tzv. „pozzines“), orámované kulisou horských velikánů v pozadí. Jezero je ledovcového původu a při své hloubce 11 m zůstává zamrzlé až šest měsíců v roce. Lac de Nino je zdrojem druhé největší korsické řeky Tavignano, která se na východě ostrova vlévá do Tyrhénského moře. Bažinaté pastviny a borové lesy v okolí jezera poskytují útočiště řadě endemitů (pstruh salmo macrostigma, mlok korsický, fialově kvetoucí oměj korsický, rozmanité ptactvo, hmyz...). Při návštěvě jezera vám často budou dělat společnost korsičtí divocí koně a krávy.