Údolí Tavignano

Údolí Tavignano se nachází jihozápadně od města Corte. Údolím původně vedla stezka pro muly, dnes patří k vyhledávaným korsickým turistickým trasám. Hluboká skalní soutěska s tokem ledovcové řeky Tavignano a četnými tůněmi potěší nejen příznivce koupání, ale při optimální úrovni vodní hladiny si tu na své přijdou i vodáci, kteří mohou po proudu Tavignana absolvovat cestu z Corte až na pobřeží Tyrhénského moře u města Aléria. V údolí je také několik odjištěných lezeckých stěn. Pěší turisté mohou na březích obdivovat pestrou flóru – bílé keře růží i nafialovělé trsy levandulí. Údolí Tavignana proto nesporně patří k nejkrásnějším a také nejhlubším horským údolím Korsiky.