La Paz Waterfall Gardens

Jedná se o soukromé zahrady přístupné návštěvníkům nacházející se na úpatí sopky Poás, asi 15 km od národního parku Volcán Poás. Zahrady byly vytvořeny v místech, kde řeka Río La Paz překonává výškový rozdíl téměř 1 400 m na necelých osmi kilometrech. Upravené trasy zde sledují řeku tekoucí skrz tropické zahrady porostlé bujnými keři a květinami a spojují jejích pět největších vodopádů, které je možné sledovat z vyhlídkových plošin. Dále je zde možné zhlédnout největší motýlí zahradu na světě, žabí rezervaci, hadí terária, zahradu s kolibříky a orchidejovou zahradu.