Parque Nacional Volcán Poás

Parque Nacional Volcán Poás můžete navštívit v rámci zájezdu Kostarika

Nachází se 37 km na sever od Alajuely a je velmi snadno dostupný, autem se dostanete až na samotný vrchol aktivní sopky Poás. Odhaduje se, že sopka vznikla zhruba před jedenácti miliony lety, k poslednímu velkému výbuchu došlo v roce 1910. Sopka během své historie vytvořila tři krátery. Hlavní kráter je 1,5 km široký a 300 m hluboký a obsahuje jezírko tyrkysové barvy, ze kterého neustále vycházejí sirné plyny. V případě nebezpečně zvýšené produkce těchto plynů bývá přístup do parku přechodně uzavřen. V okolí kráteru je možné podniknout procházky sopečnou krajinou s dýmajícími výrony par a plynů porostlou dřevinami a kapradinami odolnými vůči sirným výronům. Také se zde nachází specifický druh zakrslého, tzv. trpasličího horského mlžného lesa s porosty kapradin, miniaturních stromků připomínajících bonsaje a stromů porostlých broméliemi, mechy a lišejníky. Nízký vzrůst lesa je zapříčiněn častými prudkými výkyvy teplot až pod bod mrazu, stálou přítomností mraků a kyselými dešti způsobenými sirnými sloučeninami z jícnu sopky.