Palác Festos (Faistos)

Festos patří k nejvýznamnějším mínójským palácům na Krétě. Je situován na výšině nad úrodnou Messarskou nížinou. Z nálezů keramiky vyplývá, že pahorek Kastri byl osídlen už ve 4. století před naším letopočtem. Pozůstatky prvního paláce, zbudovaného přibližně v roce 1900 před naším letopočtem a zpustošeného při zemětřesení o dvě stě let později, jsou patrné dodnes. Většina nynějších trosek ovšem patří druhému paláci, jenž asi v roce 1450 před naším letopočtem utrpěl vážné škody (způsobené zřejmě přílivovou vlnou). Zbytky těchto dvou paláců zde odkryl v roce 1900 italský archeolog Federico Halbherr a italská archeologická škola zde pokračuje v archeologických vykopávkách dodnes. Festos je jedinečný tím, že oproti jiným klášterům má ještě třetí nádvoří, uprostřed kterého se zachovaly zbytky pece na tavbu kovů.