Řecko

Základní údaje - Obyvatelstvo

Základní údaje

Řecko se rozkládá na nejjižnější části Balkánského poloostrova. Hranice sdílí společně s Albánií, Severní Makedonií, Bulharskem a Tureckem a omývá jej moře Jónské, Středozemní a Egejské.

Řecko se geograficky dá rozdělit na část pevninskou, poloostrov Peloponés, který je s pevninou spojen tzv. Korintskou šíjí, a na více než 2 000 ostrovů a ostrůvků, které tvoří asi pětinu celkové rozlohy státu. Za obydlené se však považuje pouze 169 ostrovů.

Jeďte do Řecka v dobré partě

80 % řeckého území tvoří hory a pohoří a tím se Řecko stává jednou z nejhornatějších zemí Evropy. Nejvyšším bodem je jistě všem dobře známé pohoří Olymp, sídlo antických bohů, jehož nejvyšší vrchol měří 2 919 m n. m. Právě v horských oblastech, a to především na severu země, můžeme narazit na menší říčky. Naopak výskyt vodních toků na ostrovech je velmi sporadický. Úrodné nížiny najdeme pouze v oblasti středního Řecka, tzn. okolo měst Trkala, Akta, Larisa, a v Thrákii, což je právě díky převaze zemědělské výroby jedna z nejchudších oblastí Řecka.

Řecké podnebí je většinou mírné středomořské, vyznačuje se mírnými zimami a suchým, horkým létem. Obecně je sníh v zimě spíš vzácností, i když v posledních letech začíná sněžit nejen v horských oblastech, ale i na místech, kde dříve sníh nikdy nebýval. I tady se tedy pomalu stává součástí každé zimy.

Obyvatelstvo

Řecko má téměř stejný počet obyvatel jako Česká republika, je to 10,2 milionů. Ale na rozdíl od ČR více než polovina Řeků žije ve městech, a to především ve třech největších. Podle posledního sčítání lidu z roku 2001 žilo jen v Athénách 40 % obyvatel (3 300 000). Řecko má také celoevropsky největší podíl přistěhovalců. Řekové se z velké části, asi z 98 %, hlásí k ortodoxnímu křesťanství. Zbytek tvoří především muslimové a židé.

[image:left:15608]

Co se pověstné pohostinnosti Řeků týká, osobně si myslím, že se už pomalu, ale jistě vytrácí. Nebudeme se tady pouštět do filozofických úvah nad příčinami, ale je hodně velký rozdíl, kam za touto pohostinností vyrazíte, jestli do velkého města či do nějaké vesnice v horách nebo na ostrově.

Poslední události, které na Řecko tak nechvalně poukázaly, jej staví do světla plážových povalečů zvyklých mít všechno zadarmo a běda pokud ne! To okamžitě přichází ke slovu stávka. Ale každá mince má samozřejmě dvě strany. Za to, že televize ukazuje záběry hořících Athén – protože ono se to pak samozřejmě lépe prodává – bohužel obyčejný pracovitý živnostník závislý na turistickém ruchu jeho malého ostrova opravdu nemůže...

Autorkou textu je Michaela Smékalová, všechna práva na použití jakékoliv části textu vyhrazena.

Jeďte do Řecka v dobré partě