Soutěska Údolí mrtvých

Údolí mrtvých je alternativní označení pro soutěsku Zakros, která spojuje malou stejnojmennou vesničku s poklidným přímořským letoviskem Kato Zakros. Průchod kaňonem není fyzicky náročný, pouze je nutno sledovat cestu dle šipek na kamenech. Při procházce budete obklopeni úzkou a (místy) strmou soutěskou, v jejíchž stěnách jsou četné jeskynní hroby z dob mínojské civilizace. Dno rokle tvoří koryto řeky, které ale bývá během letních měsíců vyschlé a porostlé směsí středomořských bylin.