El Yunque

Monumentální stolová hora, která se tyčí do výšky 569 metrů (podle některých zdrojů má 575 m n. m.). Nachází se ve východní části Kuby, poblíž města Baracoa. Hora leží mezi pralesními řekami Toa a Duaba. Její okolí i samotný plochý vrchol je z velké části porostlý bujným tropickým pralesem, z několika míst se ale otevírají překrásné výhledy na okolní hory, město Baracoa i Atlantický oceán. Kroniky popisují, že o hoře se zmiňoval ve svých denících již mořeplavec Kryštof Kolumbus. Pro původní místní indiány z kmene Taínů byla hora posvátným místem.