Orvidiovy zahrady (Orvydasova zahrada)

Orvidiovy zahrady (Orvydasova zahrada) leží nedaleko národního parku Žemaitija poblíž města Salantai. U svého domku zde františkánský bratr Vilius Orvydas (1952-1992) vytvořil sbírku soch z kamene, dřeva i dalších materiálů. Značná část jeho sochařských děl byla pravděpodobně inspirována silnou vírou v Boha. Pod širým nebem tu vedle soch narazíte i na části starých budov, zrezivělé komponenty sovětských tanků i další excentricky působící předměty. Svůj věhlas si svérázná sbírka získala nejen v Litvě, ale i mimo ni.