Pevnost Chellah

Opevněná muslimská nekropole Chellah leží za hradbami města Rabat při ústí řeky Bou Regreg. Obchodní základnu zde založili již Féničané a kolem roku 40 př. n. l. se tu usídlili Římané, jejichž kolonie byla od 2. století centrem křesťanství. Vystavěli např. Jupiterův chrám, fórum, akvadukty a vítězný oblouk. V 7. století muslimští dobyvatelé ze severní Afriky založili nedaleké město Sala, kam do roku 1145 odešli zbylí obyvatelé. Almohadé si opuštěný pahorek vybrali jako místo pro královské pohřebiště (posvátnou nekropoli chella). Komplex byl dokončen v roce 1284 a zahrnoval mešitu, minaret a královské hrobky. Marinidská dynastie následně přistavěla hradby a věže na obranu proti španělským útokům. Ve 14. století zde vznikla také medresa (škola pro studium koránu) a monumentální vstupní brána. Mnoho staveb poničilo lisabonské zemětřesení v roce 1755. Vysoký minaret jej však ustál a usídlila se na něm kolonie čápů. Dodnes jsou k vidění také římské mramorové sloupy, hrobka jednoho z největších marinidských vládců, Abou el Hassana, a další pozoruhodné ruiny. Od roku 2005 se v pevnosti Chellah každoročně koná mezinárodní jazzový festival a v roce 2012 byla nekropole zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO.