Volubilis

5 km od svatého poutního místa Moulay Idriss se nalézají ruiny starého římského města Volubilis, impozantní i pro laika. Stavby zahrnují mj. triumfální oblouk, baziliku a lázně: nejatraktivnější jsou ale bezpochyby krásné mozaiky, které byly navíc ponechány na původním místě.