Bendery

Název Bendery doslova znamená „přístavní město“. Leží na území Moldavska (které ho oficiálně nazývá Tighina), fakticky ale spadá pod kontrolu mezinárodně neuznané Podněsterské moldavské republiky. Na rozdíl od zbytku území této republiky leží na západním břehu řeky Dněstr, takže v podstatě vytváří její předmostí. Nejvýznačnější památkou města je pevnost, která byla vybudována v 16. století na pozůstatcích římského opevnění. Od roku 1538 ji ovládali Osmani, dokud zde v 18. století nepřevzali nadvládu Rusové, kteří turecké muslimy nemilosrdně povraždili. Další krvavé boje v Bendery proběhly v roce 1992 během občanské války, o čemž dodnes svědčí stopy po kulkách na některých budovách. Na okraji města byl na památku založen park s věčným plamenem a obrněným transportérem pod podněsterskou vlajkou. Město Bendery je plné zeleně a živých kaváren v pravidelné síti centrálních uliček. Většina pevnosti dnes slouží jako cvičiště podněsterské armády. Za pozornost dále stojí budova městské radnice či žulová plastika věnovaná dělníkům padlým v revolučním roce 1918, kdy město zabralo Rumunsko. Jediným muzeem ve městě je válečné muzeum v původní ruské parní lokomotivě.