Berlín

Berlín je německá metropole a zároveň jedna z 16 spolkových zemí Německa. Moderní a multikulturní Berlín na řece Sprévě, který má ve svém městském znaku medvěda, čítá přes 3 miliony obyvatel. Dnešní město je souměstím osad Cölln a Berlín, o kterých se poprvé píše koncem 13. století. Jak se Berlín postupně rozrůstal, šířil se i jeho význam. Z centra braniborského markrabství se stalo hlavní město pruského království, Výmarské republiky, Hitlerovy Třetí říše a klíčovou roli hrál Berlín i v období studené války. Na počátku 15. století se stal braniborským kurfiřtem Fridrich VI. z francké větve Hohenzollernů, králové a císaři této dynastie tu vládli neuvěřitelných 500 let až do roku 1918. Po skončení druhé světové války bylo centrum města ze tří čtvrtin zničeno. Na čas se uvažovalo nechat město v troskách a vystavět zcela nový Berlín o kousek dál. Z této myšlenky nakonec sešlo a poražené Německo začalo s opravami. Trosky a všudypřítomnou suť odklízely především ženy, protože muži byli buď mrtví, nebo v zajetí. K dalším demolicím docházelo za éry Berlínské zdi, kdy bylo město rozděleno na východní a západní Berlín. Budovy, které stály poblíž zdi na východní straně, byly buď zcela strženy, nebo jim byla alespoň zabedněna okna a dveře. Zkáze neušly ani památky ve východním Berlíně, které musely ustoupit socialistickému budování.

Po znovusjednocení Německa bylo započato s rekonstrukcemi historických budov a začalo se také s novou výstavbou. To se týká především Postupimského náměstí, kde vyrostly nové výškové budovy jako houby po dešti. Současný Berlín je neuvěřitelně živé a kreativní město, kde se snoubí architektura dob dávno minulých s velmi moderní, městskou architekturou. Berlín je zcela jistě svobodomyslné město, kde je prostor pro nejrůznější alternativní kultury. Nechybí zde ani pestrá škála muzeí s cennými sbírkami, které se soustředí zejména na Muzejním ostrově (např. vyhlášené Pergamské muzeum, které hostí artefakty dávných starověkých civilizací). Centrum města i jeho okolí rozjasňují četné parky, zahrady a lesíky včetně mnoha jezer. V neposlední řadě zde najdeme takové symboly, jako je Braniborská brána, Říšský sněm, ruina kostela Gedächtniskirche, proslulá třída Unter den Linden nebo nákupní ulice Kurfürstendamm (hovorově Ku’damm). Před odjezdem si rozhodně nezapomeňte u stánku dát typický berlínský Currywurst, opečenou a nařezanou klobásu s kečupem posypanou kari kořením.