Évora

Évora je velmi příjemné město s historickou elegancí. Staré maurské centrum, obklopené zachovalými hradbami, je součástí světového dědictví UNESCO. Přestože má jen 40 tisíc obyvatel, nachází se tu více oficiálních památek než v kterémkoliv jiném portugalském městě, kromě Lisabonu. K nejzajímavějším patří zbytky římského chrámu z 2. či 3. století. Pěkný pohled nabízí akvadukt, který do města přiváděl čistou vodu. Do jeho oblouků jsou dnes vestavěny domky, obchůdky a kavárny. Z mnoha dalších kostelů vyniká soukromě vlastněný Igreja de São João se skvělou dlaždičkovou výzdobou (azulejos). Chybět nesmí samozřejmě ani katedrála, připomínající zvenku pevnost.