Fátima

Fátima je jedním z nejdůležitějších poutních míst katolického světa. Každý rok sem zavítají 4 miliony poutníků a Fátima tak soupeří v popularitě s Lourdami. Podnětem pro bylo zjevení Panny Marie třem malým dětem 13. května 1917. Panna Marie údajně oznámila desetileté dívce Lucíi, že se objeví každý měsíc v dalších šesti měsících. Zpráva se rozšířila a 13. října se shromáždilo 70 000 lidí. Potom se událo něco, co bylo popsáno jako „Zázrak slunce“. Nejprve intenzivní sluneční paprsky, následně zázračné vyléčení nemocí mnoha přihlížejích. Dnes je zážitkem sledovat někdy neuvěřitelnou zbožnost poutníků, kteří často lezou po gigantickém náměstí po kolenou. Ve velké bazilice se koná 8 mší denně. Kaple zjevení stojí na místě, kde se Panna objevila, a je přeplněná obětními dary jako květiny a svíčky.