Marseille

Marseille je druhé největší francouzské město a jeden z nejvýznamnějších evropských přístavů. Starověká Massilia byla založena řeckými kolonisty už kolem roku 600 př. n. l. a tradice námořního obchodu zde tak trvá už přes dva a půl tisíce let. Přistěhovalectví z bývalých severoafrických francouzských kolonií dává Marseille kosmopolitní ráz. Centru města dominuje starý přístav (Vieux Port) a legendární široký bulvár La Canebière. V ústí přístavu stojí dvě pevnosti. Fort St-Jean byla postavena ve 13. století, když byla Marseille samostatnou republikou. Protější Fort St-Nicolas dal vybudovat v 17. století Ludvík XIV., který naopak město o jeho privilegia definitivně připravil. Z přístavu je možné vydat se lodí na ostrov Château d´If, kde stálo vězení, proslulé díky Dumasovu románu Hrabě Monte Christo. Právě odtud uprchl nevinně vězněný hrdina Edmond Dantes. Na kopci nad starým přístavem stojí Abbaye St-Victor, nejstarší kostel ve městě, který byl kdysi součástí opatství. Pochází z 12. století a připomíná spíše pevnost. Dále na jih na nejvyšším bodě města (162 m) stojí monstrózní neo-byzantská bazilika Notre-Dame-de-la-Garde. Přezdobenou stavbu korunuje 12metrová zlatá socha Panny Marie. Vystoupit sem stojí za to především kvůli výbornému výhledu.