Vergina

Vergina je mimořádně významná archeologická lokalita. Byly zde totiž objeveny profesorem Manolisem Andronikosem hrobky patřící patrně Filipovi II., otci Alexandra Velikého, a dalším příslušníkům královské rodiny. Na základě tohoto faktu došli historikové k závěru, že právě zde se muselo nacházet starověké Aigai - původní hlavní město Makedonie (poté své sídlo králové přesunuli do Pelly). Zde byl Filip II. zavražděn, spálen na hranici a pohřben. Podle tradice by byl královský rod zničen, kdyby byl některý z králů pohřben jinde. A skutečně se tak stalo po smrti Alexandra Velikého v Asii. Hlavní hrobka zůstala zachována v původním stavu a poklady v ní ukryté jsou k vidění v nasvícených vitrínách.