Bicazská soutěska (Cheile Bicazului)

Bicazská soutěska se nachází v severovýchodní části země na hranicích žup Neamţ a Harghita. Tato přírodní zajímavost byla vytvořena vodami řeky Bicaz, která zde svým tokem protíná ostré vápencové skalní stěny. V části soutěsky zvané „Peklo“ (Gâtul Iadului) obepínají skály řeku tak těsně, že bylo nutné vytesat silnici přímo do skály. Místní umělci prodávají ručně vyráběné suvenýry právě na úpatí soutěsky.