Důl Roşia Montană

Důl Roşia Montană patřil už od římských dob ke strategickým místům Transylvánie. Bývalo zde důležité naleziště zlata, o čemž svědčí i 24 voskových tabulek, které zaznamenávají podrobnosti o těžbě. Ty jsou vystaveny v místním muzeu hornictví, jehož součástí je také komplex spletitých římských a středověkých chodeb. Nedávno se o další těžbu zlata a stříbra pokusila kanadská společnost Gabriel Resources, která zde chtěla vybudovat největší povrchový důl na kontinentu. Tato snaha ovšem nenašla pochopení u místních obyvatel, kteří se obávají zničení zdejšího ekosystému i ztráty významné kulturní památky (římské chodby a ochozy). Rozsáhlou těžbou by také mohl být narušen typický ráz zdejšího kraje tvořený menšími hornickými vesničkami.