Moskva – pěší zóna Arbat

Pěší zóna Arbat se nachází v historickém centru Moskvy. Tato ulice patří k nejstarším a nejznámějším v ruské metropoli. První zmínky o ní se datují do konce 15. století, kdy vznikla z obchodní cesty vycházející z Moskvy směrem na Smolensk. Arbat byl v té době především domovem obchodníků a řemeslníků. V 19. století si zde začali stavět domy významní moskevští šlechtici, kupci a carští důstojníci. Dnes má na Arbatu sídlo mnoho významných firem a obchodů světových značek. Ve svých baladických písních zmiňuje Arbat i Bulat Okudžava, kterému se toto místo stalo zdrojem inspirace. Mezi zdejší nejzajímavější domy patří dům číslo 53, kde určitou dobu pobýval jeden z nejslavnějších ruských básníků A. S. Puškin. Dnes zde sídlí muzeum a před domem stojí Puškinův pomník. Do 60. let 20. století býval Arbat hlavní moskevskou tepnou směřující na západ. Poté však byla nedaleko vybudována velká a široká velkoměstská třída s panelovými domy nazvaná Novyj Arbat.