Petrohrad - galerie Ermitáž

Ermitáž jedno z největších světových muzeí. Obsahuje více než 3 miliony uměleckých děl, která jsou uložena v komplexu architektonických památek na břehu řeky Něvy. Celý komplex Ermitáže se skládá z pěti budov - Zimního paláce, Malé, Staré a Nové Ermitáže a Divadla Ermitáže. V 350 výstavních sálech lze obdivovat bohaté sbírky výtvarného umění, drahých kamenů, medailí, mincí a dalších uměleckých předmětů. O založení sbírky se zasloužila Kateřina II. Veliká, která tak chtěla zvýšit svou prestiž. Postupem času se sbírky rozrůstaly, porevoluční znárodnění v roce 1917 obohatilo Ermitáž o další obrazy a užité umění. Veřejnosti byla část uměleckých děl zpřístupněna až v roce 1852. Oficiální status muzea má Ermitáž teprve od revolučního roku 1917. Nejnavštěvovanější je kolekce západoevropského umění, do níž patří např. Madonna s dítětem od Leonarda da Vinciho, Rubensovo Sejmutí z kříže nebo Návrat marnotratného syna od Rembrandta van Rijna. Velká část sbírek je také vyhrazena ruské kultuře. Mezi nejcennější exponáty patří náhrobky, oltáře a ikonostasy ze starých ruských kostelů. Neméně zajímavá je i numismatická sbírka. I samotné komnaty jsou výjimečné svou výzdobou – carové nechali vyzdobit palácové místnosti velmi honosně, protože většina z nich byla využívána ke slavnostním příležitostem.