Moskva - Kreml

Kreml patří bezesporu mezi nejkrásnější pamětihodnosti Moskvy. Tuto stavbu z červených pálených cihel s celkem 20 věžemi vybudovali italští stavební mistři pozvaní v 15. století carem Ivanem III. Kreml představuje impozantní soubor nejrůznějších architektonických forem. Jeho vnější zdi z pálených cihel jsou vysoké 5 až 17 metrů, dlouhé přes dva kilometry a posílené dvaceti věžemi. Uvnitř se nacházejí nejvýznamnější ruské kostely, například Uspenskij sobor z 15. století, ve kterém byli korunováni ruští carové, Blagověščenskij sobor (chrám Zvěstování Panny Marie) s pozlacenými kupolemi a Archangelskij sobor (chrám Archanděla Michaela) s hrobkami carů. Kromě těchto (i dalších) kostelů jsou v Kremlu rovněž významné paláce, například Bolšoj Kremljovskij dvorec, dokončený roku 1849, a Terjemskij dvorec se soukromými komnatami carů. V několika palácích jsou vystaveny umělecké poklady ruské říše, shromážděné v průběhu celých staletí. Hlavní vchod do Kremlu střeží Spaskaja bašna (věž Vykupitelova), vysoká 81 metrů, dokončená kolem roku 1600. Kreml byl dříve sídlem carů, dnes zde sídlí ruský prezident.