Moskva - Kolomenské

Kolomenské bylo kdysi usedlostí carské rodiny. Komplex vznikl v 16.-17. století a jeho dominantou je chrám Nanebevstoupení Páně - první kamenná stavba se stanovým krovem, jež byla na Rusi postavena. V 16. století byl chrám vysoký 63 m a plnil mimo jiné úlohu strážní věže a rozhledny. Je postaven na vysokých základech, má otevřené ochozy, na něž se dá vystoupit třemi vchody se schodištěm. Uvnitř se nachází ikonostas ze 16. století. Poblíž chrámu se tyčí kulatá zvonice a za ní se nachází vodárenská věž. V Kolomenském se můžeme setkat i s příklady světské výstavby ze 17. století. Patří mezi ně tzv. Přední brána s hodinovou věží "Prikaznyje palaty" (prikaz se říkalo na Rusi vysokému úřadu na úrovni ministerstva), Plukovnický palác a stavby pro služebnictvo. V parku Kolomenského se nacházejí i památky dřevěné architektury, které sem byly převezeny z různých koutů Ruska, např. Domek Petra I. (1702).