Petrohrad – Petropavlovská pevnost

Založení Petropavlovské pevnosti je považováno za zrod celého Petrohradu. Stalo se tak na příkaz Petra I. Velikého. Ten chtěl na břehu Něvy u Finského zálivu vybudovat vojenskou základnu s přístavem a přilehlými skladišti na zboží a zbraně. Současně zde nechal vystavět i katedrálu zasvěcenou sv. Petrovi a Pavlovi, která dnes slouží jako pohřební místo Romanovců. Kostel má bohatě zdobený interiér a více než 120 m vysokou zvonici. Podle tohoto svatostánku pak byla pojmenována i celá pevnost – Petropavlovská. Jedna z částí pevnostního komplexu sloužila jako vězení, byl zde vězněn a umučen syn Petra Velikého Alexej, později zde byli drženi děkabristé. Dnes je celá pevnost významnou historickou památkou – je zde možné navštívit katedrálu sv. Petra a Pavla, dvojici muzeí a také se projít po hradbách pevnosti.