Moskva - Rudé náměstí

Rudé náměstí přiléhá ke Kremlu. Tři strany náměstí jsou charakterizovány symboly: chrámem Vasila Blaženého, mauzoleem V. I. Lenina a obchodním domem GUM (zařazený mezi 10 nejluxusnějších obchodních domů světa). Místo, kde se dnes náměstí nachází, bylo ještě v 15. století zastavěné dřevěnými domy. Car Ivan III. však roku 1493 vydal dekret, kterým nařídil - vzhledem k nebezpečí požáru - domy strhnout. Prázdné místo začalo brzy Moskvanům sloužit jako tržiště. Později na důležitosti ještě získalo, korunováni zde byli i někteří ruští carové. Svůj význam ztratilo po přestěhování ruské metropole do Petrohradu za Petra I. Po občanské válce a vytvoření SSSR se centrem státu znovu stala Moskva a stejně, jako tomu bylo i dříve, získalo náměstí opět klíčový význam. Konaly se zde vojenské přehlídky a manifestace, roku 1929 tu vzniklo Leninovo mauzoleum. U kremelské zdi byli pochováni významní představitelé státu. Přestože název Rudé náměstí je často spojován s rudou kremelskou zdí nebo s rudou barvou jako symbolem komunistické vlády ve 20. století, má ve skutečnosti původ jinde. V ruštině slovo krasnaja neznamená jen červený, ale také hezký, krásný. Původně tento název měla nést katedrála Vasila Blaženého, ten se však rozšířil na celé náměstí a v 17. století vystřídal název Požar, který náměstí mělo už od dob svého vzniku vypálením starých domů. Ať tak či tak, říká se, že na Rudém náměstí bylo prolito hodně krve a ta bývá rudá...