Suzdal

Suzdal je město starobylých klášterů a kostelů, kde se zastavil čas v době carského Ruska. Je oficiálně chráněným městským muzeem. První dochované záznamy jsou z roku 1024. Ve městě jsou 1,4 km dlouhé městské hradby, součást Suzdalského kremlu (opevnění) založeného v 11. století. Nejvýznamější stavbou je Chrám Narození Panny Marie z 20. let 13. století. Ze 13. století je však dochována pouze spodní část chrámu s bílými bohatě vyřezávanými kameny. Cihlový zbytek stavby včetně modrých, bohatě zdobených kupolí střechy byl zhotoven na konci 16. století. Interiér je pokryt freskami ze 13. a 17. století. S jižní zdí chrámového nádvoří sousedí tzv. Arcibiskupovy komnaty. Na východní straně nádvoří je zvonice s unikátní stanovou střechou, kterou se vchází do prostor výstavy o Historii Suzdalu. Spasitelský klášter sv. Eutýnia byl založen ve 14. století. Chrám Proměnění Páně, jehož střecha je tvořena sedmi kupolemi a před nímž stojí vysoká zvonice, byl postaven pravděpodobně mezi 12. a 13. stoletím. Každou hodinu se v jeho hlavní chrámové lodi koná desetiminutový koncert.