Cairngorms

Národní park Cairngorms má rozlohu 2 400 km², což ho činí nejrozsáhlejším národním parkem Británie. Jeho hlavním krajinným útvarem je Cairngormský masiv – jediná náhorní plošina v zemi, která svou výškou přesahuje 762 m a jejíž historický původ lze najít už v době ledové. Název parku pochází z galského výrazu An Carm Gorm, což znamená modrý kopec, protože se zde nacházejí modravě zbarvené kameny. Status národního parku získal zejména proto, že se tu dochovala unikátní flora a fauna. Najdeme zde březové a borovicové lesy, ve kterých žijí rozmanité druhy ptactva (sýkory chocholaté, drozdi, stehlíci a některé druhy dravců). Svůj domov v parku dále našli například tetřevi, veverky a kuny.