Cobbler

Hora Cobbler vysoká 884 m leží nedaleko vesničky Arrochar a tyčí se nad jezerem Loch Long. Někdy je možné setkat se i s pojmenováním Ben Arthur. Patří mezi nejznámější hory Skotska. Severní z jejích tří rozeklaných vrcholků, viditelný z vesnice, nejvíce vpravo, připomínal místním shrbeného ševce nad pracovním stolem. Podle toho tedy získala hora svůj název (angl. cobbler = švec). Soubor vrcholků se také podobá řadě tesáků v tlamě děsivé obludy, což je příčinou popularity tohoto místa. Kvůli výhledu na tuto horskou scenérii ovšem turisté někdy raději zvolí výstup na „nudnější“ variantu, avšak naskýtající krásné výhledy - Ben Narnain. Nejvyšším bodem hory je pak centrální vrcholek, jehož zdolání je v porovnání s jeho „bratry“ nejobtížnější. Skály jsou složeny ze slídové břidlice, takže při pohybu po nich je třeba dbát větší opatrnosti. Cobbler je jedním z nejvyhledávanějších míst pro horolezce ve Skotsku. První skotský klub horolezců, založený roku 1866, nese příznačně pojmenování – The Cobbler Club.