Falls of Measach

Vodopády Falls of Measach najdeme ve více jak míli dlouhé soutěsce Corrieshalloch, která byla vytvořena táním ledovce. Tyto 46 m vysoké vodopády můžete obdivovat z viktoriánského zavěšeného mostu postaveného sirem Johnem Fowlerem z Braemore. Hřímající vodopád a mlžný opar vycházející z rokle jsou velmi působivé. V okolí lze najít porosty jilmu polního, jívy nebo ptáčnice.