Opatství Kinloss

Ruiny opatství stojí na jih od vesnice Kinloss uprostřed hřbitova obklopeného zelenými loukami. Založeno bylo již v roce 1150. Pověst s událostí spojená vypráví příběh, ve kterém se skotský král David ztratil při lovu v místních lesích. Když vyřknul slova modlitby, žádaje Boha o pomoc, nad hlavou mu přeletěla holubice. Král se ji rozhodl následovat a našel přístřeší u zdejších pastýřů. Inspirován podivným snem vzal ráno do ruky meč a vyznačil na zemi plán pro nový kostel jako výraz vděku za svou záchranu. Organizací výstavby byl pověřen mnišský řád cisterciáků, který se zde po dokončení také usadil. Štědrá podpora mnoha generací skotské aristokracie pak přinesla opatství obrovské bohatství a významné postavení. Nevyhnuly se mu ale ani skandály. Na počátku 15. století bylo nařízeno prozkoumání zdejších poměrů samotným vedením cisterciácké církve. V roce 1492 tu mnich William Butler dokonce zavraždil malého chlapce. Celkem se v Kinlossu vystřídalo 24 opatů. Zmiňovaný je hlavně Robert Reid, který zavedl organizované vzdělávání, postavil knihovnu a také se stal biskupem Orknejských ostrovů. Po smrti v roce 1558 jeho jmění financovalo založení edinburské univerzity. Úpadek opatství nastal po reformaci v druhé polovině 16. století. Zanedbané budovy rychle střídaly majitele. Poslední rána přišla v roce 1652, když byl místní kámen použit Oliverem Cromwellem na stavbu citadely v Inverness. Dnes tu stojí jen několik rozpadajících se zdí. Podle zřetelného půdorysu si lze lehce představit původní grandióznost tohoto slavného opatství.