Cueva de Nerja

Tři kilometry od pobřežního města Nerja, ve svazích vápencového pohoří Sierra Almijara, leží jeskynní komplex Cueva de Nerja. Rozsáhlá, téměř 5 km dlouhá jeskyně, byla před pěti miliony let vyhloubena vodou a v době kamenné a bronzové sloužila jako útočiště pravěkých lidí i hyen jeskynních. Pro oči dnešních návštěvníků ji v roce 1959 náhodně objevilo pět místních chlapců při nočním lovu netopýrů. Archeologické výzkumy zde odhalily skalní malby, keramiku a nástroje i pozůstatky vyhynulých zvířat. 42 tisíc let staré malby tuleňů jsou považovány za jediné známé umělecké dílo, které vytvořil člověk neandertálský. Jeskyně má bohatou krápníkovou výzdobu a pyšní se údajně největším stalagnátem na světě (32 m vysokým a až 13 m širokým). Celý komplex je rozdělen do tří „galerií“ složených z několika sálů, přičemž veřejnosti je zpřístupněna asi třetina (galerie s prehistorickými malbami nikoli). Úchvatně osvícený hlavní sál dosahuje výšky 68 m. Každý červenec se v jeho kulisách s působivou akustikou koná festival vážné hudby, kde vystupují špičkoví muzikanti z celého světa v doprovodu tanečníků baletu a flamenca.